Students members are listed alphabetically By division Alphabetical order
Simulation of Physical Systems Division
Xiong Fan 樊雄
86-10-56981928
Room B308
Jian Li 李健
86-10-56981928
Room B308
Ding-Yang Liu 刘鼎阳
86-10-56981932
Room B312
Zhao Liu 刘钊
86-10-56981928
Room B308
Si Luo 罗思
86-10-56981928
Room B308
Jing Qiu 邱静
86-10-56981928
Room B308
Jin-Lei Shi 史金磊
86-10-56981932
Room B312
Jian-Wei Yang 杨建伟
86-10-56981932
Room B312
Yi-Hao Zhang 张艺浩
86-10-56981932
Room B312
Ya-Lei Zhang 张亚磊
86-10-56981932
Room B312
Quantum Physics and Quantum Information Division
Zhen Chen 陈臻
86-10-56981952
Room B412
Liang Chen 陈亮
86-10-56981946
Room B406
Yuyuan Chen 陈煜远
Room
Jin-Fu Chen 陈劲夫
86-10-56981946
Room B406
Guo-Hui Dong 董国慧
86-10-56981948
Room B408
Guoping Gao 高国平
Room
Yan-Jun Ji 冀彦君
Room
Yang Li 李杨
86-10-56981948
Room B408
Tao Li 李韬
010-56981773
Room C306
Quan Lin 林泉
Room
Yu-Han Ma 马宇翰
86-10-56981946
Room B406
Ruichang Shen 沈瑞昌
010-56981952
Room B412
Lu-Ning Song 宋鲁宁
86-10-56981948
Room B408
Huanying Sun 孙换莹
010-56981952
Room B412
Feng Tang 汤丰
86-10-56981952
Room B412
Shuai-Peng Wang 王帅鹏
86-10-56981952
Room B412
Yuqing Wang 王宇清
010-56981952
Room B412
Wu Wang 王武
Room
Hai-Hua Wu 吴海华
86-10-56981952
Room B412
Chen-Sheng Wu 武晨晟
86-10-56981946
Room B406
Si-Shi Wu 吴思诗
86-10-56981952
Room B412
Da-Wu Xiao 肖大武
86-10-56981948
Room B408
Hong-Ying Yang 杨洪应
Room D408a
Guo-Qiang Zhang 张国强
86-10-56981952
Room B412
Ke Zhang 张科
86-10-56981948
Room B408
Quan-Sheng Zhang 张全省
86-10-56981948
Room B408
Xiangdong Zhang 张祥栋
010-56981948
Room B408
Materials and Energy Division
Xue-Fen Cai 蔡雪芬
Room D308
Zi-Wei Chai 柴子巍
86-10-56981942
Room B402
Bao-Ying Dou 窦保英
Room
Qi Hu 胡奇
86-10-56981942
Room B402
Xiao Jiang 姜肖
Room
Jin-Ling Li 李金玲
86-10-56981946
Room B406
Peng-Xiang Li 李鹏翔
86-10-56981946
Room B406
Ru-Tong Si 司如同
86-10-56981942
Room B402
Sheng-Jun Sun 孙胜君
86-10-56981946
Room B406
Wei Tan 谭维
86-10-56981948
Room B408
Shan-Peng Wang 王善鹏
86-10-56981942
Room B402
Ting-Cha Wei 韦廷查
86-10-56981942
Room B402
Xue-Rui Wei 魏学睿
Room D408
Yu-Xuan Wu 吴羽轩
86-10-56981942
Room B402
Xiao-Lan Yan 晏晓岚
Room D308
Yang Yang 杨阳
Room D308
Jun-Wen Yin 尹骏闻
86-10-56981942
Room B402
Hao-Yang Yu 于昊洋
86-10-56981946
Room B406
Shan Zhang 张珊
86-10-56981946
Room B406
Peng Zhang 张鹏
86-10-56981948
Room B408
Ze-Qun Zhang 张泽群
Room D408
Wen-Jing Zhang 张文静
Room
Ya-Nan Zhu 朱亚楠
86-10-56981942
Room B402
Complex Systems Division
Li-Qiang Dai 戴立强
86-10-56981902
Room B202
Chao E 鄂超
86-10-56981902
Room B202
Xuan-Xuan Li 李选选
86-10-56981926
Room B306
Chun-Hong Long 龙春红
86-10-56981902
Room B202
Ying-chen Shi 时盈晨
010-56981926
Room B306
Applied and Computational Mathematics Division
Jin-Xue Fu 付津雪
Room
Yi-Chen Guo 郭奕晨
86-10-56981908
Room B208
Lue-ling Jia 贾略羚
86-10-56981912
Room B212
Xiao-Bo Jing 景晓波
86-10-56981912
Room B212
Cheng Lei 雷成
86-10-56981908
Room B208
Ruo-Tai Li 李若泰
Room
Hong Liang 梁宏
86-10-56981908
Room B208
Zi-Qi Liu 刘子旗
Room
Xiao-Hui Liu 刘晓慧
86-10-56981912
Room B212
Guan-Qiu Ma 马冠球
86-10-56981908
Room B208
Guang-Long Ma 马广龙
86-10-56981912
Room B212
Xiao-Wen Shen 沈晓文
86-10-56981908
Room B208
Shou-Wen Sun 孙寿文
86-10-56981912
Room B212
Qi Sun 孙琪
86-10-56981908
Room B208
Di Wang 王迪
86-10-56981908
Room B208
Na Wang 王纳
Room
Li-Xiu Wang 王丽修
86-10-56981912
Room B212
Miao Wang 王淼
86-10-56981912
Room B212
Ji-Hong Wang 王季红
86-10-56981912
Room B212
Wen-Qiang Xiao 肖文强
Room
Zhi-Peng Yang 杨志鹏
86-10-56981908
Room B208
Xiao-Xuan Yu 于晓璇
86-10-56981912
Room B212
Jin Zhao 赵进
86-10-56981908
Room B208
Xiao-Long Zhao 赵晓龙
86-10-56981908
Room B208
Yu-Can Zhao 赵玉璨
86-10-56981912
Room B212
Cheng-Chao Zhao 赵成超
Room
Mechanics Division
Ling-Jie Jiang 蒋灵杰
86-10-56981906
Room B206
Bo-Wen Jin 靳博文
86-10-56981906
Room B206
Yang Wang 王雅
86-10-56981906
Room B206
Ya-Peng Wang 王雅鹏
86-10-56981906
Room B206
Ji Zhang 张骥
86-10-56981906
Room B206
Algorithms Division
Yong-Long Ding 丁永龙
010-56981926
Room B306
Kang-Qi Shen 申康琦
86-10-56981926
Room B306
Bing Song 宋兵
010-56981926
Room B306
Bo-Wen Song 宋博文
86-10-56981926
Room Room B306
Xiao-Yan Wu 武晓燕
86-10-56981926
Room B306
CSRC 新闻 CSRC News CSRC Events CSRC Seminars CSRC Divisions 孙昌璞院士个人主页